Welkom

Praktisch?

Contact

Links

Inspectieverslag 2018

Intranet

Kostprijs

Sinds 1 mei 2013 worden uniforme tarieven ingevoerd voor alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Deze beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntenbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg).

Consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker

Concreet kost een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan het CGG 11 euro.

Een aantal cliënten kunnen een verminderingstarief (4 euro per consultatie) genieten, met name:

Cliënten die een vrijstelling (0 euro) genieten:

Denkt u in aanmerking te komen voor een verminderingstarief of vrijstelling van financiële bijdrage, dan nodigen wij u uit om dit zo spoedig mogelijk, samen met de nodige documenten, te bespreken met het secretariaat of uw hulpverlener.

Consultatie bij een psychiater
Voor een consultatie bij een psychiater betaalt u maximaal het geconventioneerd honorarium d.w.z. het tarief dat afgesproken is tussen ziekenfondsen en artsen.