Welkom

Praktisch?

Contact

Links

Inspectieverslag 2018

Intranet

Waarvoor

Het RCGG biedt psychotherapeutische behandeling, psychosociale begeleiding en medicamenteuze ondersteuning.

De RCGG-teams beschikken over verschillende specialisten die samenwerken om je op de juiste manier te helpen. Zo'n team bestaat vooral uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers en werkt dus multidisciplinair.

Per vestiging lichten we de problematieken waarvoor je bij ons terecht kan verder toe.