Welkom

Praktisch?

Contact

Links

Inspectieverslag 2018

Intranet

Werkwijze

  1. Indien we jou kunnen helpen, wordt er een afspraak gemaakt in een van onze vestigingen.
  2. We luisteren eerst naar jouw klachten en jouw vragen om uit te maken welke de gepaste hulp kan zijn.
  3. In ons CGG vertrekken we van de klachten van de cliënt en zijn omgeving. De hulpverleners houden rekening met de verwachtingen en de mogelijkheden:
    Dat wil zeggen dat we jouw klachten breed bekijken en meerdere aspecten belichten. Zo proberen we zicht te krijgen op jouw voelen, denken en handelen. We bekijken hoe het gesteld is met jouw relaties en welke jouw plaats is in de maatschappij. We vormen tevens een beeld over de wisselwerking van al deze aspecten. Het effect van dit alles op jouw psychisch en lichamelijk welzijn schatten we tevens in.
  4. Het RCGG bekijkt de klachten vanuit een multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch kader.
  5. Samen met jou en je omgeving willen we een zo grondig mogelijke verandering verwezenlijken. Samen met jou streeft het RCGG naar herstel en verbetering, stabilisatie of op zijn minst naar het draaglijk maken van de psychische pijn.